[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Minh Châu sau 1975

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Minh Châu sau 1975
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TIỂU THUYẾT NGUYỄN MINH CHÂU TRONG HÀNH TRÌNH TIỂU THUYẾT VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
1.1. Về tiểu thuyết Việt Nam và sự đổi mới tiểu thuyết Việt Nam sau 1975.
1.2. Hành trình sáng tạo tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu.
1.3. Đổi mới quan miện nghệ thuật về con người và hiện thực trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu sau 1975.
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CỦA TIỂU THUYẾT NGUYỄN MINH CHÂU SAU 1975
2.1. Bức tranh hiện thực về chiến tranh và cuộc sống sau chiến tranh.
2.2. Số phận con người.
2.3. Vấn đề đạo đức.
Chương 3: ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC CỦA TIỂU THUYẾT NGUYỄN MINH CHÂU SAU 1975
3.1. Ngôn ngữ và giọng điệu trần thuật.
3.2. Điểm nhìn trần thuật.
3.3. Nghệ thuật kết cấu.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan