[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm thơ Hải Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm thơ Hải Bằng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: HẢI BẰNG – CUỘC SỐNG, QUAN NIỆM THƠ VÀ HÀNH TRÌNH THƠ
1.1. Hải Bằng – Cuộc sống.
1.2. Quan niệm về nghệ thuật của Hải Bằng.
1.3. Hành trình nghệ thuật của Hải Bằng.
Chương 2: THẾ GIỚI HÌNH TƯỢNG TRONG THƠ HẢI BẰNG
2.1. Hình tượng cái tôi trữ tình.
2.2. Hình tượng không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật.
2.3. Thế giới hình ảnh biểu trưng.
Chương 3: PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN ĐẶC SẮC TRONG THƠ HẢI BẰNG
3.1. Ngôn ngữ thơ, giọng điệu thơ.
3.2. Các thể thơ sở trường.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan