[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Ngân hàng và tín dụng của ngân hàng.
1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng.
1.3. Quản trị rủi ro tín dụng.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG ĐÀ NẴNG
2.1. Giới thiệu chung về chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Đà Nẵng.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG ĐÀ NẴNG
3.1. Quan điểm chỉ đạo của NHTMCP ngoại thương Việt Nam về chính sách tín dụng và quản lý rủi ro.
3.2. Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTMCP ngoại thương Đà Nẵng.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan