[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng kỹ thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng kỹ thương Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
1.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.2 Nội dung nâng cao năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp
1.3 Năng lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TCB)
2.1 Giới thiệu sơ lược về ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam
2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam
2.3 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TCB
3.1 Định huớng phát triển kinh doanh của TCB trong giai đoạn 2010-2015
3.2 Phân tích SWOT
3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Techcombank
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan