[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển các dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển các dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại.
1.2. Nội dung phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ phi tín dụng.
Chương 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.
2.2. Thực trạng dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.
2.3. Đánh giá chung về dịch vụ phi tín dụng của Agribank tỉnh Quảng Nam.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Một số căn cứ để đề xuất giải pháp.
3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Agribank tỉnh Quảng Nam.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan