[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải quyết việc làm cho lao động nôn thông trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải quyết việc làm cho lao động nôn thông trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
1.1. Những vấn đề chung về lao động, việc làm.
1.2. Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
1.3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của một số địa phương.
Chương 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN HÒA VANG, TP ĐÀ NẴNG
2.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang.
2.3. Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn Hòa Vang.
2.4. Những thuận lợi, khó khăn trong giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng.
2.5. Những tồn tại trong giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Hòa Vang và nguyên nhân.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp.
3.2. Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Hòa Vang.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan