[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING
1.1. MARKETING NGÂN HÀNG
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm của marketing ngân hàng
1.2. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING NGÂN HÀNG
1.2.1. Xác định nhiệm vụ, mục tiêu và mục tiêu marketing của ngân hàng
1.2.2. Phân tích môi trường marketing
1.2.3. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
1.2.4. Định vị trong thị trường mục tiêu
1.2.5. Xây dựng các chính sách Markeing mix
1.2.6. Tổ chức thực hiện và kiểm tra chính sách marketing
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KON TUM
2.1.GIỚI THIỆU CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KON TUM
2.1.1. Qúa trình hình thành và cơ cấu tổ chức
2.1.2. Kết quả hoạt động của chi nhánh trong những năm gần đây
2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG KON TUM.
2.2.1. Thực trạng về việc xác định nhiệm vụ, mục tiêu marketing tại chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Kon Tum trong những năm gần đây
2.2.2. Thực trạng về phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu của Vietinbank Kon Tum những năm gần đây
2.2.3. Phân tích thực trạng việc triển khai các phối thức Marketing Mix
2.2.4. Đánh giá chung về chính sách marketing hiện tại của Vietinbank Kon Tum
CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KON TUM
3.1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN, MỤC TIÊU MARKETING CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG KON TUM ĐẾN NĂM 2015
3.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG KON TUM
3.2.1. Những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
3.2.2. Những yếu tố thuộc môi trường vi mô
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG KON TUM
3.3.1. Phân tích đặc điểm của khách hàng mục tiêu
3.3.2. Định vị dịch vụ
3.3.3. Hoàn thiện chính sách Marketing
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan