[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực
1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.3. Nội dung công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NNL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần cao su Đà Nẵng
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty CP Cao su Đà Nẵng
2.3. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NNL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
3.1. Những căn cứ để hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan