[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí tại Furama Resort Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí tại Furama Resort Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG
1.1. Những vấn đề về kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp.
1.2. Khái niệm và đặc điểm kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn – nhà hàng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI FURAMA RESORT ĐÀ NẴNG
2.1. Giới thiệu khái quát về Furama Resort.
2.2. Giới thiệu về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Furama Resort.
2.3. Thực trạng công tác kiểm soát chi phí tại Furama Resort Đà Nẵng.
2.4. Đánh giá công tác kiểm soát chi phí tại Furama Resort.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI FURAMA RESORT ĐÀ NẴNG
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí tại Furama Resort Đà Nẵng.
3.2. Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát chi phí tại Furama Resort.
3.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí tại Furama Resort Đà Nẵng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan