[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác lập dự toán hoạt động tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác lập dự toán hoạt động tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP DỰ TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về dự toán.
1.2. Quy trình lập dự toán và các mô hình lập dự toán.
1.3. Định mức – cơ sở về lập dự toán.
1.4. Các dự toán hoạt động cơ bản hàng năm của một doanh nghiệp.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng.
2.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty.
2.3. Kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu năm 2010.
2.4. Công tác lập dự toán hoạt động tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng.
Chương 3: HOÀN THỆN CÔNG TÁC DỰ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác dự toán tại công ty.
3.2. Hoàn thiện công tác dư toán tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng.
3.3. Hoàn thiện các báo cáo dự toán.
3.4. Các yếu tố hỗ trợ để hoàn thiện việc lập dự toán tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan