[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Phù Cát

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Phù Cát
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH HUYỆN
1.1. Ngân sách nhà nước.
1.2. Quản lý ngân sách huyện.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN PHÙ CÁT
2.1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội huyện Phù Cát.
2.2. Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước huyện Phù Cát.
2.3. Kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Phù Cát.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN PHÙ CÁT
3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Phù Cát đến năm 2015.
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Phù Cát.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan