[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH
1.1. Ngân sách nhà nước.
1.2. Ngân sách tỉnh trong hệ thống ngân sách nhà nước.
1.3. Nội dung quản lý ngân sách Nhà nước cấp tỉnh.
1.4. Kinh nghiện quản lý ngân sách ở một số nước.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam.
2.2. Thực trạng công tác quản lý ngân sách tỉnh Quảng Nam.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Quan điểm mục tiêu quản lý ngân sách.
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tỉnh Quảng Nam – Kiến nghị đối với địa phương.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan