[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Một số khái miện.
1.2. Nội dung của việc sử dụng nguồn nhân lực.
1.3. Nhân tố ảnh hưởng tác động đến việc sử dụng nguồn nhân lực.
1.4. Ý nghĩa việc sử dụng nguồn nhân lực.
Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI
2.1. Tình hình cơ bản của công ty ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn nhân lực.
2.2. Thực trạng việc sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai.
2.3. Nguyên nhân thực trạng trên.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI THỜI GIAN TỚI
3.1. Căn cứ cho việc thiết kế giải pháp.
3.2. Giải pháp cụ thể.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan