[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích công tác của nhân viên tại trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 3

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích công tác của nhân viên tại trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 3
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN
1.1. Khái niệm về hệ thống đánh giá thành tích nhân viên.
1.2. Hệ thống đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp.
1.3. Mối quan hệ giữa đánh giá thành tích và các hệ thống khác trong QTNNL.
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI VDC3
2.1. Khái quát về trung tâm VDC3.
2.2. Thực trạng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại VDC3.
2.3. Những tồn tại và nguyên nhân của hệ thống đánh giá thành tích tại VDC3.
Chương 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA NHÂN VIÊN TẠI VDC3
3.1. Các tiền đề cho việc đề xuất giải pháp.
3.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích của nhân viên tại VDC3.
3.3. Các đề xuất, kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan