[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty giày Thượng Đình

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty giày Thượng Đình
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề về kiểm soát trong quản lý.
1.2. Tổ chức hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất giày.
1.3. Nội dung và trình tự kiểm soát chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất giày.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY GIÀY THƯỢNG ĐÌNH
2.1. Khái quát tình hình và đặc điểm sản xuất kinh doanh ở công ty giày Thượng Đình.
2.2. Thực trạng hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty giày Thượng Đình.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY GIÀY THƯỢNG ĐÌNH
3.1. Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty giày Thượng Đình.
3.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty giày Thượng Đình.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan