[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm hoạt động đầu tư của NHTM.
1.2. Vai trò của hoạt động đầu tư.
1.3. Các hình thức đầu tư vào DN của NHTM.
1.4. Qui trình ra quyết định đầu tư vào DN của NHTM.
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào DN của NHTM.
1.6. Đánh giá khả năng đầu tư vào DN của NHTM.
1.7. Xây dựng chính sách đầu tư hiệu quả.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHỆP CỦA NHTMCP Á CHÂU
2.1. Giới thiệu về NHTMCP Á Châu.
2.2. Thực trạng hoạt động đầu tư vào DN của NHTMCP Á Châu.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHỆP TẠI NHTMCP Á CHÂU
3.1. Định hướng phát triển của NHTMCP Á Châu trong thời gian tới.
3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động đầu tư vào DN tại NHTMCP Á Châu.
3.3. Một số kiến nghị với Chính phủ, NHNN và UBCK NN.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan