[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thép Thái Bình Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thép Thái Bình Dương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về kế toán quản trị chi phí
1.2. Kế toán quản trị chi phí với chức năng quản lí
1.3. Nội dung của kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất
1.4. Tổ chức mô hình kế toán quản trị chi phí
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG
2.1. Giới thiệu về công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tại công ty
2.3. Đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tại công ty
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG
3.1. Phương hướng hoàn thiện công tác KTQT chi phí ở công ty cổ phần thép Thái Bình Dương
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác KTQT chi phí tại công ty cổ phần thép Thái Bình Dương
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan