[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ kế toán tại Văn phòng khu vực miền Trung - Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ kế toán tại Văn phòng khu vực miền Trung - Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Chứng từ kế toán.
1.2. Luân chuyển chứng từ.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán.
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
Chương II: THỰC TRẠNG VIỆC LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TẠI VĂN PHÒNG KHU VỰC MIỀN TRUNG  - TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
2.1. Đặc điểm chung về Văn Phòng khu vực miền Trung – Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam.
2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ kế toán tại Văn Phòng khu vực miền Trung.
2.3. Thực tế công tác luân chuyển chứng từ tại Văn Phòng khu vực miền Trung – Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam.
2.4. Môi trường kiểm soát và đánh giá các rủi ro qua công tác luân chuyển chứng từ trong doanh thu và chi phí.
KẾT LUẬN CHƯƠNG II
Chương III: HOÀN THIỆN VIỆC LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TẠI VĂN PHÒNG KHU VỰC MIỀN TRUNG 
3.1. Những vấn đề đặt ra từ thực trạng công tác luân chuyển chứng từ kế toán tại Văn phòng KVMT.
3.2. Hoàn thiện công tác tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán tại Văn Phòng khu vực miền Trung
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan