[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Tổng quan về kế toán quản trị.
1.2. Nội dung kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN
2.1. Tình hình phát triển và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn.
2.2. Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn.
2.4. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn.
2.5. Nguyên nhân của những hạn chế trong việc thực thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn.
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn.
3.3. Một số kiến nghị để thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan