[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia môn Địa lí Sách xuất bản 2009

Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia môn Địa lí Sách xuất bản 2010


[/kythuat]
[tomtat]
<<< Các đề thi theo hình thức tự luận môn Địa lí
Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia môn Địa lí
Sách xuất bản 2009: Down tại đây
Sách xuất bản 2010: Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN 1: CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG MÔN ĐỊA LÍ VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GIẢI.
PHẦN 2: KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ KỸ NĂNG CẦN NẮM VỮNG.
Chủ đề 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập.
Chủ đề 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.
Chủ đề 3: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ.
Chủ đề 4: Đặc điểm chung của tự nhiên.
Chủ đề 5: Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên.
Chủ đề 6: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư.
Chủ đề 7: Lao động và làm việc.
Chủ đề 8: Đô thị hóa ở Việt Nam.
Chủ đề 9: Chất lượng cuộc sống.
Chủ đề 10: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Chủ đề 11: Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp.
Chủ đề 12: Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp.
Chủ đề 13: Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.
Chủ đề 14: Vấn đề khai thác để mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ.
Chủ đề 15: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng.
Chủ đề 16: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ.
Chủ đề 17: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên Hải Nam Trung Bộ.
Chủ đề 18: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên.
Chủ đề 19: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở đông Nam Bộ.
Chủ đề 20: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng Sông Cửu Long.
Chủ đề 21: Vấn đề lượng thực, thực phẩm ở đồng bằng Sông Cửu Long.
Chủ đề 22: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở biển đông và các đảo, quần đảo.
Chủ đề 23: Các vùng kinh tế trọng điểm.
Chủ đề 24: Đị lí địa phương.
PHẦN 3: MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO.
PHẦN 4: MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN TẬP
Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia môn Địa lí Sách xuất bản 2009

Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia môn Địa lí Sách xuất bản 2010

[/tomtat]

Bài viết liên quan