[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ôn tập môn Địa lý theo chủ điểm


[/kythuat]
[tomtat]
<<< Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi môn Địa lí
Ôn tập môn Địa lý theo chủ điểm
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Phần I: CÁC DẠNG BÀI THI VÀ MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý CHUNG
1.      Đề lí thuyết.
2.      Phân tích bảng số liệu.
3.      Vẽ các biểu đồ thích hợp.
4.      Vẽ lược đồ Việt Nam.
5.      Sử dụng kết hợp bảng số liệu và biểu đồ.
6.      Đọc và phân tích Atlat địa lí Việt Nam theo yêu cầu có định hướng.
Phần II: ÔN LUYỆN THEO CHỦ ĐIỂM
1.      Vẽ khung lược đồ Việt Nam.
2.      Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỉ 21.
3.      Các nguồn lực tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội.
4.      Dân cư và nguồn lao động. Vấn đề việc làm.
5.      Chất lượng cuốc sống. Vấn đề phát triển giáo dục, y tế.
6.      Cơ sở vật chất kỹ thuật.
7.      Thực trạng nền kinh tế. Sư chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
8.      Sử dụng tài nguyên đất.
9.      Một số vấn đề và ngành nông nghiệp.
10. Một số vấn đề về ngành công nghiệp.
11. Một số vấn đề về ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc.
12. Một số vấn đề về kinh tế đối ngoại.
13. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Hồng.
14. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long.
15. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh Duyên hải miền Trung.
16. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Miền núi và Trung du phía Bắc.
17. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên.
18. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ.
19. Một số vấn đề chung và so sánh giữa các vùng.
20. Biển và hải đảo.
21. Việt Nam trong mối quan hệ giữa các nước Đông Nam Á.
>>> Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 lần thứ XVI - 2010 môn Địa lí
[/tomtat]

Bài viết liên quan