[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi môn Địa lí


[/kythuat]
[tomtat]
<<< Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia môn Địa lí
Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi môn Địa lí
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần thứ nhất. GIỚI THIỆU CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐH - CAO MÔN ĐỊA LÝ.
A.    Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
B.     Cấu trúc đề thi Đại học - Cao đẳng.
Phần thứ hai. MỘT SỐ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐH - CĐ.
A.    Một số đề ôn luyện thi tốt nghiệp THPT.
B.     Một số đề ôn luyện thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng.
Phần thứ ba. HƯỚNG DẪN CÁC ĐỀ THI MINH HỌA
A.    Hướng dẫn các đề ôn luyện thi tốt nghiệp THPT.
B.     Hướng dẫn và thang điểm đề ôn luyện thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng.
Phần thứ tư. GIỚI THIỆU ĐỀ THI - ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐH - CĐ NĂM 2009
·        Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009.
·        Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2009.
·        Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2009.
>>> Ôn tập môn Địa lý theo chủ điểm
[/tomtat]

Bài viết liên quan