[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiểm soát chi phí kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Kiểm soát chi phí kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kiểm soát và kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.
1.2. Các yếu tố của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.
1.3. Kiểm soát chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
1.4. Thông tin phục vụ kiểm soát chi phí kinh doanh.
1.5. Thủ tục kiểm soát chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
2.1. Khái quát về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung.
2.2. Thực trạng kiểm soát nội bộ về chi phí kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung.
2.3. Đánh giá về công tác kiểm soát nội bộ chi phí kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung.
Chương 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí kinh doanh ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung.
3.2. Nội dung hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí kinh doanh trong Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan