[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần XNK thủy sản miền Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần XNK thủy sản miền Trung
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Chi phí kinh doanh và phân loại chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
1.2. Kiểm soát chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
1.3. Tổ chức mô hình kế toán phục vụ kiểm soát quản trị chi phí.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung.
2.2. Thực trạng kiểm soát chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung.
2.3. Đánh giá chung kiểm soát chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
3.1. Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung.
3.2. Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
[/tomtat]

Bài viết liên quan