[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Marketing trực tiếp tại công ty cổ phần logistics cảng Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Marketing trực tiếp tại công ty cổ phần logistics cảng Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING TRỰC TIẾP TRONG TỔ CHỨC KINH DOANH
1.1. Khái niệm marketing trực tiếp.
1.2. Tiến trình marketing trực tiếp trong tổ chức kinh doanh.
1.3. Các công cụ marketing trực tiếp.
Chương 2: TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CP DANALOG
2.1. Tình hình kinh doanh tại Công ty CP Danalog.
2.1. Môi trường marketing trong kinh doanh dịch vụ logistics tại Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng hoạt động marketing trực tiếp tại Công ty CP Danalog thời gian qua.
2.4. Đánh giá chung về hoạt động marketing trực tiếp tại Công ty CP Danalog.
Chương 3: HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CP DANALOG
3.1. Một số căn cứ tiề đề.
3.2. Tiến trình marketing trực tiếp tại Công ty CP Danalog.
3.3. Các giải pháp hổ trợ khác
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan