[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Luật số lớn và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Luật số lớn và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÔNG GIAN XÁC SUẤT
1.1 Biến cố.
1.2. Xác suất.
1.3. Biến ngẫu nhiên.
1.4. Hàm phân phối xác suất.
1.5. Kỳ vọng toán học.
1.6. Phương sai.
Chương 2: LUẬT SỐ LỚN
2.1. Hội tụ theo xác suất.
2.2. Luật số lớn.
2.3. Điều kiện cần và đủ cho luật số lớn.
2.4. Luật mạnh số lớn.
Chương 3: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA LUẬT SỐ LỚN
3.1. Định nghĩa thống kê về xác suất.
3.2. Dùng luật số lớn để đánh giá trung bình của các biến ngẫu nhiên.
3.3. Một số bài toán về luật số lớn.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan