[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lớp liên hợp và ứng dụng vào quan hệ đồng chất trên các p-nhóm

[/kythuat]
[tomtat]
Lớp liên hợp và ứng dụng vào quan hệ đồng chất trên các p-nhóm
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: CẤU TRÚC NHÓM VÀ QUAN HỆ LIÊN HỢP TRONG MỘT NHÓM
1.1. Cấu trúc nhó.
1.1.1. Định nghĩa nhóm, nhóm con, nhóm thương.
1.1.2. Đồng cấu nhóm.
1.2. Quan hệ liên hợp.
1.2.1. Định nghĩa quan hệ liên hợp trong một nhóm.
1.2.2. Những tính chất của quan hệ liên hợp.
1.2.3. Lớp liên hợp của một số nhóm quen biến.
Chương II: QUAN HỆ ĐỒNG CHẤT TRÊN TẬP CÁC NHÓM VÀ ỨNG DỤNG CỦA LỚP LIÊN HỢP VÀO QUAN HỆ ĐỒNG CHẤT
2.1. Định nghĩa quan hệ đồng chất trên tập các nhóm.
2.2. Ứng dụng của các lớp liên hợp đối với quan hệ đồng chất trên tập các p-nhóm hữu hạn.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan