[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VÀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TRONG NHTM
1.1. Tín dụng doanh nghiệp trong ngân hàng thương mại.
1.2. Mở rộng Tín dụng doanh nghiệp trong NHTM.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến Mở rộng NHTM.
Chương 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NHNO&PTNT TỈNH DAKLAK
2.1. Giới thiệu tổng quan về NHNO&PTNT tỉnh DakLak.
2.2. Thực trạng mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại Chi nhánh NHNO&PTNT tỉnh DakLak.
2.3. Đánh giá kết quả mở rộng TDDN (2007 - 2009).
2.4. Kết luận chung về những kết quả và hạn chế trong hoạt động mở rộng TDDN tại Chi nhánh NHNO&PTNT tỉnh DakLak.
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TỈNH DAKLAK
3.1. Các căn cứ đề xuất giải pháp.
3.2. Đẩy mạnh công tác đánh giá và tiếp cận đối tượng khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh DakLak.
3.3. Một số giải pháp mở rộng TDDN.
3.4. Một số giải pháp hỗ trợ mở rộng TDDN.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan