[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại ngân hàng công thương thành phố Đà Nẵng (Vietinbank Đà Nẵng)

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại ngân hàng công thương thành phố Đà Nẵng (Vietinbank Đà Nẵng)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG TRONG CÁC TỔ CHỨC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng
1.2. Nội dung của mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng
1.4. Một số bài học kinh nghiệm về mở rộng tín dụng ở các nước
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI NHCT ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Tình hình cơ bản của NHCT Đà Nẵng ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng đối với các DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân
2.2. Thực trạng mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại NHCT Đà Nẵng trong thời gian qua
2.3. Nguyên nhân của thực trạng trên
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI NHCT ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Các căn cứ để đề xuất giải pháp
3.2. Các giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan