[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng tín dụng ưu đãi tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đăk Lăk

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng tín dụng ưu đãi tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đăk Lăk
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TÍN DỤNG ƯU ĐÃI VÀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG ƯU ĐÃI TẠI NHCSXH
1.1. Tín dụng ưu đãi.
1.2. Nội dung mở rộng tín dụng ưu đãi của NHCSXH.
1.3. Các nhân tố tác động đến việc mở rộng tín dụng ưu đãi của NHCSXH.
1.4. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ƯU ĐÃI TẠI CHI NHÁNH NHCSXH TỈNH ĐĂK LĂK
2.1. Khái quát về NHCSXH Đăk Lăk.
2.2. Thực trạng mở rộng tín dụng ưu đãi tại chi nhánh NHCSXH 5 năm qua (2005 - 2009).
Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ƯU ĐÃI TẠI CHI NHÁNH NHCSXH TỈNH ĐĂK LĂK
3.1. Các căn cứ đề xuất.
3.2. Một số giải pháp mở rộng tín dụng ưu đãi tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Đăk Lăk.
3.3. Một số kiến nghị để thực thi các giải pháp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan