[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty môi trường đô thị Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty môi trường đô thị Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN
1.1. Khái niệm đánh giá thành tích.
1.2. Tầm quan trọng chiến lược của đánh giá thành tích.
1.3. Tiến trình đánh giá.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KOM TUM
2.1. Khái quát về Công ty môi trường đô thị Kon Tum.
2.2. Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty môi trường đô thị Kon Tum.
Chương 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KOM TUM
3.1. Cơ sở tiền đề cho việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty môi trường đô thị Kon Tum.
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty môi trường đô thị Kon Tum.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan