[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty cổ phần may Trường Giang - Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty cổ phần may Trường Giang - Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.1. Một số khái miện cơ bản.
1.2. Tầm quan trọng của việc tạo động lực thúc đẩy người lao động.
1.3. Các yếu tố tạo động lực thúc đẩy.
1.4. Một số lý thuyết về tạo động lực thúc đẩy.
1.5. Nội dung của việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động.
Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG - QUẢNG NAM
2.1. Tình hình cơ bản của công ty ảnh hưởng tới việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động.
2.2. Đánh giá thực trạng việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty cổ phần may Trường Giang.
2.3. Nguyên nhân của thực trạng trên.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Một số căn cứ cho việc đề xuất các giải pháp.
3.2. Một số giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty cổ phần may Trường Giang thời gian tới.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan