[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty TNHH xây dựng Phú Xuân

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty TNHH xây dựng Phú Xuân
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẢY NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.1. Một số khái miện.
1.2. Nội dung của việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động.
1.3. Đặc điểm của các công ty xây dựng và ảnh hưởng của nó tới việc tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc.
1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động.
1.5. Một số kinh nghiệm trong việc tạo và nâng cao động lực thúc đẩy người lao động.
Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẢY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ XUÂN
2.1. Tình hình cơ bản của Công ty Phú Xuân ảnh hưởng đến việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động.
2.2. Thực trạng của việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Phú Xuân thời gian qua.
2.3. Nguyên nhân của những mặt còn hạn chế.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẢY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ XUÂN
3.1. Một số căn cứ đề xuất các giải pháp.
3.2. Một số giải pháp chủ yếu để nâng cao động lực thúc đẩy người lao động làm việc tại Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan