[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số bài toán trong hình học sơ cấp

[/kythuat]
[tomtat]
Một số bài toán trong hình học sơ cấp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC BÀI TOÁN ĐẲNG CHU
1.1. Các định lý đẳng chu.
1.2. Một số bài toán đặc trưng.
1.3. Một số bài toán bổ sung.
Chương 2: CÁC ĐIỂM CỰC TRỊ TRONG TAM GIÁC VÀ TỨ DIỆN
2.1. Một số bài toán đặc trưng.
2.2. Một số bài toán bổ sung.
Chương 3: BÀI TOÁN MALFATTI VÀ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TỔ HỢP
3.1. Bài toán Malfatti.
3.2. Bài toán cực trị hình học tổ hợp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan