[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt khi phay bằng dao phay ngón trên máy CNC

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt khi phay bằng dao phay ngón trên máy CNC
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về lực cắt trong gia công cơ.
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cắt.
1.3. Các phương pháp xác định lực cắt.
1.4. Các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài.
Chương 2: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐO LỰC CẮT
2.1. Cảm biến đo lực kiểu áp điện FC23.
2.2. Mạch thu nhận, điều khiển, kết nối máy tính.
2.3. Phần mềm hiển thị và lưu giữ giá trị đo.
Chương 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ LỰC CẮT KHI PHAY
3.1. Khái niệm về qui hoạch thực nghiệm.
3.2. Thực nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng đồng thời của các yếu tố V, S, t đến lực cắt khi gia công bằng dao phay ngón trên máy phay CNC.
3.3. Kết quả thực nghiệm.
KẾT LUẬN VÀ TRIỂN VỌNG ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan