[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Võ Thị Hảo

[/kythuat]
[tomtat]
Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Võ Thị Hảo
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: SỰ ĐAN XEN CÁC NGÔI KỂ VÀ ĐIỂM NHÌN NGHỆ THUẬT TRONG TRUYỆN NGẮN VÕ THỊ HẢO
1.1. Sự đan xen các ngôi kẻ.
1.2. Sự liên kết các điểm nhìn trần thuật.
Chương 2: KẾT CẤU VÀ KHÔNG – THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TRUYỆN NGẮN VÕ THỊ HẢO
2.1. Kết cấu nghệ thuật.
2.2. Không – thời gian trần thuật.
Chương 3: NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU TRẦN THUẬT TRONG TRUYỆN NGẮN VÕ THỊ HẢO
3.1. Ngôn ngữ trần thuật.
3.2. Giọng điệu trần thuật.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan