[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghệ thuật hồi ký Tô Hoài qua “Cát bụi chân ai” và “Chiều chiều”

[/kythuat]
[tomtat]
Nghệ thuật hồi ký Tô Hoài qua “Cát bụi chân ai” và “Chiều chiều”
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: VỊ TRÍ HỒI KÝ TRONG SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC CỦA TÔ HOÀI
1.1. Hồi ký có mặt rất sớm trong đời viết văn của Tô Hoài.
1.2. Hồi ký theo suốt hành trình sáng tác của Tô Hoài.
1.3. Hồi ký còn là nguồn cảm hứng chi phối các mảng đề tài khác trong sự nghiệp sáng tác của Tô Hoài.
Chương 2: HIỆN THỰC CUỘC SỐNG VÀ THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG “CÁT BỤI CHÂN AI” VÀ “CHIỀU CHIỀU”
2.1. Hiện thực cuộc sống trong “Cát bụi chân ai” và “Chiều chiều”.
2.2. Thế giới nhân vật trong hồi ký của Tô Hoài.
Chương 3: NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG HỒI KÝ TÔ HOÀI QUA “CÁT BỤI CHÂN AI” VÀ “CHIỀU CHIỀU”
3.1. Kết cấu.
3.2. Nghệ thuật miêu tả.
3.3. Ngôn ngữ và giọng điệu.
KẾT LUẬN  
[/tomtat]

Bài viết liên quan