[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nửa môđun trên nửa vành có đơn vị

[/kythuat]
[tomtat]
Nửa môđun trên nửa vành có đơn vị
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NỬA VÀNH
1.1. Khái niệm nữa vành.
1.2. Iđêan của nửa vành.
1.3. Nửa vành thương.
1.4. Đồng cấu nửa vành.
Chương 2: NỮA MÔĐUN TRÊN NỬA VÀNH CÓ ĐƠN VI
2.1. Khái niệm nửa môđun và nửa môđun con.
2.2. Đồng cấu nửa môđun.
2.3. Quan hệ tương đẳng và nửa môđun thương.
2.4. Nửa môđun tự do, xạ ảnh và nội xạ.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan