[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ thủy nhiệt để xử lý phế phụ phẩm thủy sản nhằm sản xuất thức ăn gia súc


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ thủy nhiệt để xử lý phế phụ phẩm thủy sản nhằm sản xuất thức ăn gia súc
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC BẢNG
DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM
I.2. NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM
I.2.1. Nguồn lợi thủy sản
I.2.2. Vùng nước mặn xa bờ
I.2.3. Vùng nước mặn gần bờ
I.2.4. Vùng nước lợ
I.2.5. Vùng nước ngọt
I.3. ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ NHÓM THỨC ĂN GIA SÚC
I.3.1. Thức ăn thủy sản
I.3.1.1. Bột cá
I.3.1.2. Bột đầu tôm
I.4. VAI TRÒ VÀ TÁC DỤNG CỦA THỨC ĂN GIA SÚC
I.5. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÓ TRONG ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
I.5.1. Khái quát chung
I.5.2. Protit của động vật thủy sản
I.5.2.1. Chất cơ cơ bản
I.5.2.2. Chất cơ hòa tan
I.5.2.2.1. Tương cơ
I.5.2.2.2. Nhân
I.5.2.2.3. Tơ cơ
I.5.3. Chất ngấm ra cơ thịt của động vật thủy sản
I.5.3.1. Những chất hữu cơ có đạm
I.5.3.2. Các chất hữu cơ không đạm, bao gồm
I.5.3.3. Các chất vô cơ
I.5.4. Chất béo của động vật thủy sản
I.5.4.1. Loại axit béo
I.5.4.1.1. Axit béo bão hòa
I.5.4.1.2. Axit béo không bão hòa
I.5.4.1.3. Axit béo không bão hòa cao độ
I.5.4.2. Loại cồn
I.5.4.3. Loại cacbua hydro
I.5.4.4. Sắc tố
I.5.5. Muối vô cơ của động vật thủy sản
I.5.6. Vitamin trong động vật thủy sản
I.5.7. Thành phần hóa học của tuyến sinh dục
I.5.7.1. Trứng cá
I.5.7.2. Tinh cá
I.5.7.3. Gan cá
I.5.7.4. Sắc tố của động vật thủy sản
I.5.8. Thành phần hóa học của các phần khác
I.5.8.1. Xương
I.5.8.2. Da cá
I.5.8.3. Vẩy cá
I.5.8.4. Các cơ quan khác
I.5.8.4.1. Bóng cá
I.5.8.4.2. Vây cá
I.5.8.4.3. Lá lách
I.5.8.4.4. Vỏ cứng
I.6. THÀNH PHẦN KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN
I.7. BIẾN ĐỔI DO NHIỆT CỦA PROTEIN TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN
I.8. CÔNG NGHỆ THỦY NHIỆT VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ THỦY NHIỆT
I.8.1. Công nghệ thủy nhiệt
I.8.1.1. Ưu-nhược điểm của sản phẩm tạo ra so với phương pháp khác
I.8.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến tính
I.8.2. Những ứng dụng của công nghệ thủy nhiệt
CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ
II.1. HÓA CHẤT, DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ
II.1.1. Hóa chất
II.1.2. Dụng cụ và thiết bị
II.1.2.1. Dụng cụ
II.1.2.2. Thiết bị
II.2. QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM
II.3. TÍNH ĐỘ ẨM
II.3.1. Đầu cá
II.3.2. (Vây + mang + đuôi) cá
II.3.3. Ruột cá
II.3.4. Xương cá
II.4. TÍNH LƯỢNG NGUYÊN LIỆU VÀ LƯỢNG NƯỚC CHO VÀO THIẾT BỊ PHẢN ỨNG
II.4.1. Trình tự
II.4.2. Kết quả
II.5. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN VÀ NHIỆT ĐỘ
II.5.1. Đầu cá
II.5.2. (Vây + đuôi + mang) cá
II.5.3. Ruột cá
II.5.4. Xương cá
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan