[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu gia cố đất bằng các phụ gia vô cơ để xây dựng công trình

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu gia cố đất bằng các phụ gia vô cơ để xây dựng công trình
Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
LỜI CẢM ƠN
Chương I: Tổng quan điều kiện địa chất công trình Nam Bộ.
Chương II: Một số kết quả áp dụng các phương pháp gia cố đất và triển vọng áp dụng phương pháp gia cố đất bằng các phụ gia vô cơ (vôi, tro trấu, tro rơm, tro mía) để xây dựng công trình ở ĐBSCL.
Chương III: Nghiên cứu gia cố đất bằng các phụ gia vô cơ ở tỉnh Long An và Đồng Tháp ĐBSCL.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC:
Phụ lục 1: Đặc điểm phân khu địa chất Công trình Nam Bộ
Phụ lục 2: Một số biểu đồ thí nghiệm cường độ của đất gia cố theo các phương án.
Phụ lục 3: Bản đồ hành chính tỉnh Long An với điểm chốt nghiên cứu là huyện Tân Trụ.
Phụ lục 4: Bản đồ hành chính tỉnh Đồng Tháp với điểm chốt nghiên cứu là huyện Cao Lãnh.
Phụ lục 5: Quy trình công nghệ và các phương pháp KHCN thi công đường GTNT bằng đất gia cố vô cơ.
Phụ lục 6: Quy trình công nghệ và các giải pháp KHCN thi công đê bao bằng đất gia cố vô cơ.
Phụ lục 7: Thiết kế và quy trình công nghệ sản xuất gạch bằng đất gia cố vô cơ trên máy liên hoàn.
Phụ lục 8: Dự toán thi công đường GTNT và đê bao 200m dài bằng đất gia cố vơ cơ.
[/tomtat]

Bài viết liên quan