[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ xử lý, bảo quản mực (mực xà tươi và một số loài khác) trên tàu khai thác xa bờ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ xử lý, bảo quản mực (mực xà tươi và một số loài khác) trên tàu khai thác xa bờ
MỤC LỤC
1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Những nghiên cứu ở ngoài nước
1.2. Những nghiên cứu trong nước
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Bước đầu nghiên cứu cơ chế biến đen và giải pháp khắc phục
3.1.1. Khảo sát hàm lượng tyrosine tự do, hoạt tính Tyrosinase, hoạt tính Peroxidase, và hàm lượng Melanin trong các mẫu mực
3.1.2. Sự biến đổi hàm lượng Tyrosine tự do, hoạt tính Tyrosinase, hoạt tính Peroxidase và hàm lượng Melanin theo thời gian trong các mô khác nhau của mực sau khi chết
3.1.3. Nghiên cứu một số tính chất của Tyrosinase của mực xà (Symplectoteuthis Oualaniensis)
3.1.4. Một số thử nghiệm sử dụng các chất kìm hãm sự biến đen của mực trong quá trình bảo quản mực xà
3.2. Nghiên cứu công nghệ xử lý bảo quản mực
3.2.1. Nghiên cứu công nghệ xử lý, bảo quản mực xà
3.2.2. Nghiên cứu công nghệ bảo quản mực ống
3.2.3. Nghiên cứu công nghệ bảo quản mực nang
3.2.4. Nghiên cứu công nghệ bảo quản mực tuộc (bạch tuộc)
3.2.5. Nghiên cứu công nghệ bảo quản BRINE
3.3. Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm từ mực xà
3.3.1. Nghiên cứu công nghệ chế biến chả mực xà
3.3.2. Nghiên cứu công nghệ chế biến mực xà khô lột da
3.3.3. Nghiên cứu công nghệ chế biến mực xà file
3.4. Dự thảo tiêu chuẩn nguyên liệu mực xà tươi và một số sản phẩm từ mực xà
3.4.1. Dự thảo tiêu chuẩn nguyên liệu mực xà tươi (Fresh purpleback flying squid)
3.4.2. Dự thảo nguyên liệu mực xà khô (Dried purpleback flying squid)
3.4.3. Dự thảo mực xà tẩm gia vị ăn liền (Seasoned purpleback flying squid ready to eat)
4. TỔNG QUÁT HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan