[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng chịu đựng axit của vi khuẩn Lactobacillus


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng chịu đựng axit của vi khuẩn Lactobacillus
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU:
1.1. Đặc điểm của vi khuẩn Lactobacillus
1.2. Vai trò của vi khuẩn Lactobacillus
1.3. Lactobacillus trong đường dạ dày – ruột người
1.4. Ích lợi của Lactobacillus đối với sức khỏe con người
1.5. Các sản phẩm thực phẩm được sản xuất nhờ hoạt động của vi khuẩn Lactic
CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP:
2.1. Vật liệu
2.2. Phương pháp
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan