[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hoá khai thác và thiết kế, chế tạo loại dàn chống tự hành phù hợp áp dụng đối với điều kiện địa chất các vỉa dày độ dốc đến 350 tại vùng Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hoá khai thác và thiết kế, chế tạo loại dàn chống tự hành phù hợp áp dụng đối với điều kiện địa chất các vỉa dày độ dốc đến 350 tại vùng Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT - KỸ THUẬT MỎ CÁC VỈA THAN DÀY, ĐỘ DỐC ĐẾN 350 Ở CÁC MỎ HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH ĐẾN KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CƠ GIỚI HOÁ KHAI THÁC
1.1 Tổng hợp trữ lượng than các khu vực vỉa dày độ dốc đến 350 vùng Quảng Ninh
1.2 Đánh giá tổng thể điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ các khu vực vỉa dày, độ dốc đến 350 có khả năng áp dụng công nghệ cơ giới hoá ở vùng Quảng Ninh.
1.3 Kết luận
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ, ĐỒNG BỘ THIẾT BỊ CƠ GIỚI HOÁ KHAI THÁC CHO MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT – KỸ THUẬT MỎ ĐẶC TRƯNG TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC VỈA DÀY, ĐỘ DỐC ĐẾN 350 VÙNG QUẢNG NINH
2.1 Tổng hợp kinh nghiệm áp dụng công nghệ khai thác các vỉa dày, độ dốc đến 350 tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh.
2.2 Kinh nghiệm khai thác các vỉa dày, độ dốc đến 350 tại các nước có nền công nghiệp khai thác than phát triển.
2.3 Nghiên cứu đề xuất các sơ đồ công nghệ và đồng bộ thiết bị trong khai thác các vỉa dày, độ dốc đến 350 vùng Quảng Ninh.
2.4 Kết luận
CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN VÀ CHẾ TẠO SẢN PHẨM DÀN CHỐNG TỰ HÀNH CÓ KẾT CẤU HẠ TRẦN THAN VỚI CÁC CHI TIẾT PHẦN GIA CÔNG CƠ KHÍ TẠI CÁC NHÀ MÁY CƠ KHÍ TKV
3.1 Lựa chọn loại dàn chống và đề xuất phương án chế tạo
3.2 Thiết kế dàn chống tự hành VINAALTA
3.3 Quá trình chế tạo và lắp ráp dàn chống
3.4 Hoàn thiện thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo dàn chống
3.5 Kết luận
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ CGH KHAI THÁC LÒ CHỢ HẠ TRẦN THAN NÓC SỬ DỤNG DÀN CHỐNG VINAAALTA CHẾ TẠO TẠI VIỆT NAM, TẠI LÒ CHỢ II-8-2 VỈA 8 KHU GIẾNG VÀNG DANH, CÔNG TY THAN VÀNG DANH
4.1 Lựa chọn thông số kỹ thuật sơ đồ công nghệ và đồng bộ thiết bị khai thác áp dụng thử nghiệm
4.2 Đánh giá công tác áp dụng thử nghiệm
4.3 Đánh giá quá trình làm việc của đồng bộ thiết bị cơ giới hoá tại lò chợ thử nghiệm.
4.4 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ cơ giới hóa đồng bộ khai thác khấu lớp trụ hạ trần than nóc.
4.5 Kết luận
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỒNG BỘ CƠ GIỚI HOÁ KHAI THÁC SỬ DỤNG DÀN CHỐNG TỰ HÀNH VINAALTA CÓ KẾT CẤU HẠ TRẦN THAN TẠI KHU VỰC LÒ GIẾNG VÀNG DANH
5.1 Thiết kế công nghệ đồng bộ cơ giới hoá khai thác khấu lớp trụ hạ trần, sử dụng dàn chống tự hành VINAALTA.
5.2 Quá trình và kết quả áp dụng.
5.3 Kết luận
CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ, ĐỒNG BỘ THIẾT BỊ CƠ GIỚI HÓA KHAI THÁC VÀ QUY HOẠCH CHUẨN BỊ CÁC KHU VỰC VỈA DÀY, ĐỘ DỐC ĐẾN 350 THEO SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN TẠI CÁC MỎ HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH
6.1 Xây dựng hướng dẫn áp dụng công nghệ và đồng bộ thiết bị cơ giới hoá khai thác
6.2 Quy hoạch chuẩn bị các khu vực vỉa dày, độ dốc đến 350 theo sơ đồ công nghệ cơ giới hoá khai thác lựa chọn tại các mỏ hầm lò
6.3 Kết luận
KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan