[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quy trình sản xuất chất xơ thực phẩm từ nguồn nguyên liệu thực vật ứng dụng làm hoạt chất sinh học bổ sung vào thực phẩm ăn liền (súp, bột làm bánh, đồ uống...) và thực phẩm chức năng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quy trình sản xuất chất xơ thực phẩm từ nguồn nguyên liệu thực vật ứng dụng làm hoạt chất sinh học bổ sung vào thực phẩm ăn liền (súp, bột làm bánh, đồ uống...) và thực phẩm chức năng
MỤC LỤC
KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
I TỔNG QUAN
I.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ/ XUẤT XỨ CỦA ĐỀ TÀI
I.2 TÍNH CẤP THIẾT VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
I.3 ĐỐI TƯỢNG/ PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
I.4 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
I.4.1 Giới thiệu chung về chất xơ thực phẩm
I.4.2 Vai trò của chất xơ đối với sức khỏe con người
I.4.3 Tình hình nghiên cứu chất xơ trên thế giới
I.4.4 Tình hình nghiên cứu chất xơ ở Việt Nam
I.4.5 Qui trình công nghệ sản xuất chất xơ
I.4.6 Sản lượng, nhu cầu và xu hướng phát triển
II THỰC NGHIỆM
II.1 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU
II.1.1 Phương pháp công nghệ
II.1.2 Phương pháp hóa lý
II.1.3 Phương pháp vi sinh
II.1.4 Bố trí thí nghiệm
II.2 THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO NGHIÊN CỨU
II.2.1 Thiết bị dụng cụ thí nghiệm
II.2.2 Nguyên vật liệu
II.2.3 Hóa chất
II.3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
II.3.1 Khảo sát thành phần nguyên liệu
II.3.2 Nghiên cứu phương pháp xử lý nguyên liệu
II.3.3 Nghiên cứu thu nhận IDF từ bã dứa
II.3.4 Nghiên cứu thu nhận SDF
II.3.5 Phân tích chất lượng sản phẩm chất xơ thực phẩm
II.3.6 Qui trình công nghệ sản xuất chất xơ thực phẩm
III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan