[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quy trình tách chiết Hesperidin từ quả phật thủ làm nguyên liệu sản xuất thuốc

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quy trình tách chiết Hesperidin từ quả phật thủ làm nguyên liệu sản xuất thuốc
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
I. TỔNG QUAN
I.1. Cây Phật thủ
I.1.1. Cây phật thủ và tác dụng chữa bệnh của Phật thủ
I.1.2. Thành phần hóa học của quả Phật thủ
I.2. Flavonoid, các hợp chất flavonoid trong cây họ Cam
I.2.1. Flavonoid
I.2.2. Flavonoid trong quả cây họ Cam
I.3. Hesperidin
I.3.1. Tính chất của Hesperidin
I.3.2. Tác dụng dược lý của Hesperidin
I.3.3. Tổng quan về tình hình nghiên cứu tách chiết hesperidin
I.4. Phân tích hesperidin
I.4.1. Phổ tử ngoại của hesperidin
I.4.2. Phổ khối MS của hesperidin
I.4.3. Phân tích hesperidin bằng HPLC
II. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
II.1. Phương pháp tiếp cận
II.2. Nguyên liệu, hóa chất và thiết bị
II.2.1. Nguyên liệu, hóa chất
II.2.2. Dụng cụ, thiết bị
II.3. Phương pháp chiết tách hesperidin
II.3.1. Phương pháp chiết flavonoid toàn phần
II.3.2. Phương pháp tách chiết Hesperidin
II.4. Phân tích sản phẩm
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
III.1. Tách chiết flavonoid toàn phần từ quả Phật thủ
III.2. Tách chiết và tinh chế Hesperidin
III.3. Khảo sát các thông số ảnh hưởng đến quá trình tách chiết hesperidin từ quả Phật thủ
III.3.1. Ảnh hưởng của pH dung môi chiết đến hiệu suất tách chiết hesperidin
III.3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi chiết
III.3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ
III.3.4. Ảnh hưởng của thời gian chiết mẫu
III.3.5. Ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu
III.3.6. Ảnh hưởng của pH môi trường kết tinh
III.4. Kết quả tách chiết hesperidin lượng lớn từ Phật thủ, vỏ Cam và vỏ Quýt
III.5. Phân tích và kiểm nghiệm sản phẩm
III.5.1. Phổ hồng ngoại và UV của sản phẩm
III.5.2. Khối phổ MS của hesperidin
III.5.3. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của hesperidin
III.5.4. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-NMR của hesperidin
III.5.5. Kết quả kiểm nghiệm
III.6. Đề xuất công nghệ sản xuất Hesperidin
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan