[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sản xuất phụ gia kết dính cho vật liệu chịu lửa kiềm tính

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sản xuất phụ gia kết dính cho vật liệu chịu lửa kiềm tính
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: CƠ SƠ LÝ THUYẾT
2.1. Dầu hắc ín và dầu coke hóa.
2.2. Nhựa phenol-formaldehyde.
2.3. Chất kết dính từ mật rỉ đường và phụ phẩm đường.
2.4. Chất liên kết từ carbohydrate biến tính và polymer resorcinol.
Phần 3: THỰC NGHIỆM
3.1. Phương pháp thử nghiệm.
3.2. Kết quả thử nghiệm.
Phần 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan