[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp xanh keo Nano vàng và ứng dụng chế tạo kem trị phỏng mau liền sẹo

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp xanh keo Nano vàng và ứng dụng chế tạo kem trị phỏng mau liền sẹo
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Khái niệm và sự ra đời của công nghệ nano
1.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu
1.3. Tổng quan về kim loại vàng
1.4. Nguyên lý chung chế tạo nano kim loại
1.5. Các phương pháp chế tạo nano vàng
1.6. Ứng dụng của nano vàng
1.7. Các thiết bị dùng để xác định tính chất của hạt nano vàng
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Hóa chất và thiết bị - dụng cụ để chế tạo dung dịch keo nano vàng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Chế tạo dung dịch keo nano vàng
3.2. Xác định sự hiện diện của nano vàng trong dung dịch keo
3.3. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành hạt nano vàng
3.4. Xác định kích thước hạt nano vàng tạo thành
3.5. Xác định tính bền, độ ổn định của dung dịch keo nano vàng tạo thành
3.6. Khảo sát tính kháng khuẩn của dung dịch keo nano vàng
Chương 4: SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
4.1. Da và mỹ phẩm
4.2 Kem trị phỏng mau liền sẹo
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan