[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển thương hiệu EIC tại Công ty cổ phân Giám định Năng lượng Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển thương hiệu EIC tại Công ty cổ phân Giám định Năng lượng Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
1.1. Tổng quan về thương hiệu.
1.2. Phát triển thương hiệu trong tổ chức.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU EIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về công ty EIC.
2.2. Thực trạng phát triển thương hiệu EIC.
2.3. Đánh giá chung vị trí thương hiệu EIC.
Chương 3: PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU EIC
3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp.
3.2. Phát triển thương hiệu EIC tại công ty cổ phần giám định năng lượng Việt Nam.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan