[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm xoắn

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm xoắn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ ĐO MOMEN
CHƯƠNG 2CƠ SỞ BÀI TOÁN THIẾT KẾ
2.1. Cơ sở xác định thông số kĩ thuật của thiết bị.
2.1.1. Momen xoắn trong vùng đàn hồi.
2.1.2. Momen xoắn trong vùng biến dạng dẻo.
2.2. Phân tích bài toán thiết kế.
2.3. Chọn sơ bộ các thành phần chính cho thiết bị.
CHƯƠNG 3THIẾT KẾ HỆ THỐNG
3.1. Thiết kế hệ thống thiết bị thí nghiệm.
3.2. Kiểm nghiệm khả năng tải của bộ truyền.
3.2.1. Bộ truyền đai.
3.2.1.1. Kiểm nghiệm khả năng tải của bánh đai chủ động.
3.2.1.2. Kiểm nghiệm khả năng tải của bánh đai bị động.
3.2.2. Bộ truyền xích.
3.3. Xác đinh khả năng quá tải cho thiết bị thí nghiệm.
CHƯƠNG 4THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ TẠO MOMEN XOẮN
4.1. Thiết kế khung đỡ.
4.2. Thiết kế đĩa kẹp.
4.3. Thiết kế tay đòn.
4.4. Thiết kế trục.
CHƯƠNG 5 HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ
5.1. Thiết kế mô hình hiệu chỉnh
5.2. Kết quả và đánh giá.
5.3. Kết luận và kiến nghị.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan