[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm đánh giá chất lượng học tập hai môn toán và tiếng Việt của học sinh tiểu học trên địa bàn Sơn La

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm đánh giá chất lượng học tập hai môn toán và tiếng Việt của học sinh tiểu học trên địa bàn Sơn La
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN
NỘI DUNG
Chương I. NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN
I. Một số khái miện cơ bản liên quan đến trắc nghiệm.
II. Một số nguyên tắc khi xây dựng bài tập trắc nghiệm.
III. Các bước thiết kế bài trắc nghiệm khách quan.
IV. Đánh giá câu hỏi trong đề thi trắc nghiệm.
V. Phân tích câu trắc nghiệm.
Chương II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
I. Quá trình triển khai thử nghiệm bộ bài tập trắc nghiệm.
II. Kết quả phân tích.
III. Những nhận định chung.
PHẦN KẾT LUẬN
PHỤC LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan